(Без)Думи

Часовникът тиктака.
И внезапно спира…

Без път

Препъваш се. А сетне ставаш. Оглеждаш се. Отново се после олюляваш.

Ягодово сладко

Младо и усмихнато красиво момиче, със забрадка, тъмни очи и кожа по-бяла от мляко, се затича към единия край на планинската ливада

Раз-два и хоп!

Тичай, защото душата ти е с място толкова свободно.

А сърцето ти е златно, по детски е огромно.

Кутийка

В мъничка кутийка
разхождаш се, уви…